שיתופי-פעולה-עם-הקהילה-1

שיתופי פעולה עם הקהילה ועם מסגרות אקדמיות

המודל לחיים בקהילה
עבורנו האוטיזם אינו רק אבחנה או לקות.
יש בו ייחוד ודרך שונה לראות את העולם.


באוטיזם יש כוח שצריך לעבוד עמו – לא להתחרות בו!
באוטיזם יש כוח שצריך לעבוד עמו – לא להתחרות בו!