האומנות-ויכולתה-לאפשר
מאמרים

מעוניינים להתעדכן בהתקדמות הקמפיין והמחקר?
אנא מלאו את הפרטים ונחזור אליכם:

  • ההמיספרה הימנית, אחראית על התמצאות מרחבית, הכרה גופנית, עיבוד נתונים באופן כוללני, דמיון, חלימה וכשרים אומנותיים.
  • ההמיספרה השמאלית, של המוח שולטת על תפקודי התקשורת והשפה, המזוהים עם יכולות קוגניטיביות מפותחות בכלל.
   התהליכים הגופנים והרגשיים של האדם מושפעים מגירויים פנימיים וחיצוניים ומותאמים באופן מיוחד ועדין  באמצעות מערכות מורכבות גופניות משוכללות. בתהליך יצירה באחת מסוגי האומנויות כאומנות פלסטית,  תנועה ומוסיקה או בשילובם יחד, מעובד על ידי גוף האדם מידע ויזואלי וסנסורי כלומר, התצורות ודרך ההבעה  שלהן משקפים התנסות רגשית, אפקט, מחשבות והתנהגויות (Lusebrink & Mcguian, 1989). קיימת הבנה  בספרות המקצועית על תרפיה באומנות, כי השימוש בה מאפשר:
  • בנייה ושיקום של כשלים גופניים (Kaplan 2000).

  • קידום הריפוי מבחינה נפשית, רגשית וגופנית (Malchiodi 1999, Kaplan 2000).

  • קידום הצמיחה הרגשית והקוגניטיבית (Kaplan 2000).

   מחקרים בדקו את השפעת האומנות לשלל סוגיה על זרימת הדם במוח ועל יכולתה לאפשר למידה  חדשה.  בבדיקות תהודה מגנטית MRI נמצא כי לצורך עיבוד ביטויי שירה ואומנות בכלל, מגויסת רשת  סנסורית הממוקדת במוח הימני ומפעילה אזור השפה במוח השמאלי (Lusebrink, 1990 ו- בלגור, 1986).

   אינטראקציה בינאישית בין אדם לחברה הסובבת אותה הינה תנאי הכרחי לקיומה ולהתפתחותה של כל חברה.  אינטראקציה זו תלויה, בין היתר, ביכולת התקשורתית של האדם: תקשורת מילולית, כשפה ודיבור ותקשורת לא  מילולית, גם יחד.

   לסיכום, הטיפול באומנות הפלסטית מגייס את שפת האומנות כדי להשיג תבונה, צמיחה והתקדמות אישית.  היצירה האמנותית היא כלי לחיבור החוויה הפנימית עם העולם שבחוץ ודרך לתקשר רגשות ותחושות, שקשה  לבטאם במילים.