אודות-העמותה

אודות העמותה

    "קבוצת השווים" - עמותה המספקת מענה הוליסטי באמצעות אמנויות ופרקטיקות ביו רפואיות  למתבגרים ובוגרים בספקטרום האוטיסטי

    העמותה, פרי חזונם של הורים ואנשי טיפול חרתה על דגלה בניית מודל חיים בעל משמעות לאדם עם אוטיזם, מתוקף זכותו לחיות חיים איכותיים בתוך קהילתו.

    על מנת לאפשר לאדם עם אוטיזם חיים בקהילה, ולא במסגרת דיור/הוסטל מופרדת, פועלת העמותה לפיתוח מסגרות בתחומי לימודים ותעסוקה, קבוצות פנאי ופתרונות דיור. מענים היוצרים יחדיו מעגל שלם המאפשר לפרט חיים בהם הוא תורם לסביבה ונתרם ממנה.

    התפיסה המנחה היא שלאדם עם אוטיזם יש יכולות רגשיות, חברתיות, לימדיות ותעסוקתיות. אנו רואים בכל אדם פרט בעל ייחודיות הזכאי למענה מותאם שיענה על צרכיו. אנו בוחרים להתמקד בחוזקות של כל פרט תוך מתן בחירה רבה ככל האפשר, דבר המתאפשר כאשר ניתנת לאדם רמת תיווך מתאימה.

    ל"קבוצת השווים" כל האישורים הנדרשים בחוק הישראלי לרבות "אישור ניהול תקין" ואישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת המיסים הישראלית.